Informacije za edukacijsko skupino iz Transakcijske analize

Kaj
Cikel izobraževanja in trening
Kje
Pamina, Kajuhova ulica 12, 2000 Maribor
Kdaj
11. Srečanje 19. september 2020
12. Srečanje 17. oktober 2020
13. Srečanje 14. november 2020
14. Srečanje 12. december 2020
15. Srečanje 16. januar 2021
16. Srečanje 13. februar 2021
17. Srečanje 20. marec 2021
18. Srečanje 17. april 2021
19. Srečanje 15. maj 2021
20. Srečanje 12. junij 2021
Izvajalec
Cikel izobraževanj bo izvajal Milenko Kovačević, izkušen psihoterapevt Psihoterapevtske ambulante Pamina, transakcijski analitik (EAP diploma), ki ima večletne izkušnje dela s skupinami, posamezniki, družinami, pari in strokovnimi timi.
Za koga
Trening je namenjen vsem, ki delate z ljudmi (pedagogi, vzgojitelji, psihoterapevti, svetovalci idr.) in vsem drugim, ki se želite opremiti z znanjem za boljši odnos do sebe in drugih.
Cena
Kotizacija za posamezno srečanje znaša 60 eur. Za način plačila se dogovorite v tajništvu Pamine.
Vsebina
Posamezne teme treninga bodo: 1. srečanje (september 2019): Referenčni okvir Če želimo razumeti človeško delovanje in vedenje, je izjemno pomembno razumeti koncept referenčnega okvirja. Vsako človeško vedenje ima notranjo logiko. 2. srečanje (oktober 2019): Ego stanja Ego stanja, kot različni doživljaji sebe, so pomembna za razumevanje psihopatologije in za analizo komunikacije. Naša psiha je sestavljena iz različnih delov. Podrobno bomo te dele spoznali in jih poskusali razumeti psihodinamsko. 3. srečanje (november 2019): Pohvale in kritike “Stroukiranje" predstavlja koncept, s katerim opredeljujemo oblike medsebojnega prepoznavanja, in sicer na način brezpogojnih in pogojnih sodb (pohvale in kritike). “Stroukiranje” je pomembno pri vzgoji, ker sloni na realnem doživljanju otroka. Zajema brezpogojne pohvale na osebni ravni in pogojne pohvale ter kritike na vedenjski ravni, kar predstavlja temelj za zdrav razvoj otroka. Na drugi strani so “discounti”, ki so na brezpogojni in pogojni ravni patološki. Ti so pomembni za razumevanje psihopatologije. 4. srečanje (december 2019): Transakcije oz. oblike komunikacije Analiza transakcije oz. komunikacije je eden temeljnih konceptov transakcijske analize. S pomočjo analize lažje razumemo medčloveške odnose, predvsem pa težave v odnosih skozi problematične transakcije. 5. in 6. srečanje (januar in februar 2020): Življenjski skript Življenjski skript ali scenarij v TA vedno razumemo kot patologijo. Njegov temelj tvorita prepovedi - prepoved na življenje in prepoved na ljubezen ter prisile oz. zapovedi, s katerimi človek poskuša bežati od skripta. Če hočemo uspešno pomagati ljudem, je zelo pomembno dobro poznavanje skripta ter poznavanje načina odprave skripta. 7. srečanje (marec 2020): Igre in manipulacije Pri konceptu iger je pomembno razlikovati med namernimi igrami prevar ter nezavednimi igrami obrata. Zavestne igre so povezane z razumevanjem antisocialnih osebnostih motenj. Nezavedne igre obrata pa so del življenjskega scenarija, ki so odraz notranjega konflikta in so vedno povezane z disfunkcionalnimi prepričanji (zablodami). 8. srečanje (april 2020): Razumevanje konflikta Večina težav v medčloveških odnosih je, zaradi nerazumevanja konflikta in posledično neprimernih načinov reševanja. Najbolj pogoste krize v partnerskih odnosih, so zaradi različnih konceptov v konfliktu in razlikih v načinu reševanja le-teh. Posebno področje pa je razumevanje “intrapsihičnega” konflikta (konflikt znotraj nas). Z razumevanje notranjega konflikta lažje razumemo mučna stanja: zastoj, ambivalenca, odvisnost, psihološke igre, psihosomatika ipd. 9. srečanje (maj 2020): Kontaminacija in dekontaminacija odraslega Pod kontaminacijo razumemo prežetost ego stanja Odrasli z vsebinami iz ego stanja Starš ali iz ego stanja Otrok. Na primer iluzije in zablode so najbolj pogoste vsebine, zaradi katerih je funkcioniranje Odraslega zmanjšano. Dekontaminacija je proces, v katerem zastarele patološke vsebine Starša in Otroka integriramo v ego stanje Odraslega (primer: “Jaz sem butast.” - “Jaz sem pameten.”) 10. srečanje (junij 2020): Razumevanje čustev Razumevanje čustev je ključno za razumevanje lastnih reakcij in reakcij drugih ljudi. Za svetovalce, psihoterapevte in pedagoge je pomembno razumeti kako so čustva sestavni del človeškega trpljenja in psihopatologije. Brez jasne predstave o čustvenih reakcijah, se bomo težko orientirali v kompleksnih medčloveških odnosih ter odnosu do sebe. Omenimo nekaj osnovih konceptov razumevanja čustev: Krožna emocionalna reakcija (KER), pozitivni čustveni defekt (pretirana čustva), negativni čustveni defekt (prepovedana čustva, psihosomatika (vpliv čustev na telo in bolezni), formalne motnje mišljenja (reifikacija, kvazikavzalnost, intelektualizacija). Za psihoterapevtsko delo je pomembno razumeti čustva v psihopatolgiji. 11. srečanje (september 2020): Formalne motnje čustvovanja Pri formalnih motnjah čustvovanja je pomembno razumeti načine kako se ljudje odtujujemo od lastnih čustev. Na primer, da lastnim čustvom pripisujemo lastnosti predmetov, ki so odgovorni za naše počutje. 12. srečanje (oktober 2020): Pretirana čustva Pri konceptu pretiranih čustev je pomembno razumeti zakaj ljudje doživljajo preintenzivna čustva ali pretirano dolgo. Kako pomagati ljudem, ki imajo težave v medčloveških odnosih, zaradi pretiranih čustev. Čustveno izsiljevanje in čustvene zlorabe so ključne za razumevanje koncepta pretiranih čustev. 13. srečanje (november 2020): Prepovedana čustva Potlačevanje in dušenje čustev je pomembno pri razumevanju negativnega čustvenega defetka, s katerim v večji meri osiromašimo naše odnose. Čustveni manjko pa je pomemben za razumevanje antisocilane osebnostne motnje. 14. srečanje (december 2020): Čustva in psihosomatika Preplet čustev, telesnih motenj in telesnih bolezni je zgodba o psihosomatiki. Vsakemu psihoterapevtu je dobro razumevanju tega koncepta v pomoč pri delu z ljudmi, ki v ozadju telesnih težav imajo v resnici težave z doživljanjem nediferenciranih čustev. 15. srečanje (januar 2021): Kontrola čustev Za primerno čustvovanje je pomembno delati razliko med: neprimerno kontrolo primernih čustev in primerno kontrolo neprimernih čustev. 16. srečanje (februar 2021): Čustva v psihopatologiji Zgodba o psihopatologiji (osebnostne motnje, nevroze, psihoze) je zgodba o neprimernih čustvih, kot so: samoprezir, samosovraštvo, depresivnost, pretiran sram, pretirana krivda ipd. 17. srečanje (marec 2021): Preverjanje znanja Preverjanje znanje bo sestavljeno iz predhodnjega eseja, ki bo zajemal osebni TA profil. Slednjega bo vsak od udeležencev na zadnjem srečanju predstavil. Delo bo poteka v obliki enodnevnih srečanj, enkrat na mesec, ob sobotah med 9:00 in 15:00 uro. Trening zajema 17 srečanj. Način dela sloni na prepletu teoretičnega in izkustvenega. Zaželeno je, da kot udeleženci, zaradi povezanosti tem in samega procesa, prisostvujete celotnemu ciklu. Zaključno srečanje bo namenjeno preverjanju znanja.

Toplo vabljeni!

PRIJAVITE SE

Želim prejemati koristne vsebine za osebnostni razvoj
Z oddano prijavo se strinjam, da Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost Pamina Maribor interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene izvajanja aktivnosti neposrednega trženja in promocije Pamine, za interne analize in statistične obdelave. Od prejemanja obvestil Pamine se lahko kadarkoli odjavite na e-naslovu info@pamina.si.

×

Make an appointment and we’ll contact you.