Aida Al Shammary

Aida Al Shammary

specializantka integrativne psihoterapije, univ. dipl. psih.

"V procesu postavljam v ospredje terapevtski odnos. Spoštljiv, neobsojajoč in varen odnos med vami kot pacientom/-ko in mano kot terapevtko nudi priložnost za novo izkušnjo zaupanja v medčloveške odnose in izkušnjo globljega čutenja sebe in sočloveka. S spoštovanjem do vaše edinstvenosti vas spremljam na vaši poti osebnega razvoja."
  • ODPRTA.
  • SPREJEMAJOČA.
  • UMIRJENA.

PODROČJA DELA

Moje psihoterapevtsko delo temelji na metodah in tehnikah integrativne psihoterapije, ki združuje pristope različnih psihoterapevtskih usmeritev (psihoanalitično terapijo, gestalt terapijo, transakcijsko analizo in druge usmeritve). Posameznika obravnava celostno: kot celoto čustvene, miselne, vedenjske, telesne ter duhovne ravni, kot cilj pa zastavlja osebnostno integracijo.

Opravila sem še dodatno strokovno izobraževanje iz EMDR terapije (desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem), ki se uporablja pri delu s čustvenimi težavami, ki so posledica travmatskih izkušenj.

V procesu individualne psihoterapije vam lahko pomagam pri težavah, kot so: anksioznost, panični napadi, depresivnost, občutki brezsmisla, pomanjkanje samozavesti in samozaupanja, nizka samopodoba, žalovanje, težave v partnerstvu, družinskih in drugih medosebnih odnosih, soočanje s stresom in izgorelostjo, težave, ki nastanejo kot posledica travmatskih dogodkov. V proces psihoterapije se lahko vključite tudi, če potrebujete podporo ob pomembnih življenjskih prelomnicah ter če si želite bolj poglobljeno raziskovati sebe.

Vodim skupinski Trening samozaupanja, kjer pri svojem delu kombiniram znanja s področja psihologije, psihoterapije, čuječnosti in drugih strokovnih izobraževanj.

Sem v postopku pridobitve certifikata v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Včlanjena sem v Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, ki je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP, psihoterapevtsko delo pa opravljam pod redno supervizijo.

O MENI OSEBNO

Že od majhnih nog sem posvečala veliko pozornost svojemu notranjemu doživljanju, pri odločanju za poklic pa me je motivirala predvsem želja po raziskovanju sebe, zato sem se po zaključeni gimnaziji odločila za študij psihologije. Želela sem pridobiti še bolj specifična orodja za delo z osebami v čustveni stiski in se po diplomi iz psihologije vpisala še na specialistični študij integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) v Ljubljani. Skozi lasten proces psihoterapije sem pridobila na samozavesti, samozaupanju, postala sem bolj avtentična in se lažje soočam z vsakdanjimi izzivi, ki jih prinaša življenje. Na lastni koži sem izkusila, da psihoterapija deluje, s svojim psihoterapevtskim delom pa vas želim spremljati pri odkrivanju vaših lastih potencialov ter ponuditi svoj majhen prispevek k temu, da bi morda nekoč vsi ljudje lahko živeli v harmoniji s sabo in drugimi.

Najbolj pomembni osebi tekom mojega odraščanja sta bila oče in mama. Skozi topel odnos z že pokojnim očetom, ki se je v svojih mladih letih priselil iz Iraka v Slovenijo, sem imela možnost raziskovati in razumeti pomen pojma enakovrednosti vseh ljudi, ne glede na poreklo ali druge okoliščine. V odnosu z mamo sem začutila zagon, prostor in podporo za moje neustavljivo iskanje smisla bivanja.

Svoj prosti čas večinoma namenjam globljemu raziskovanju sebe skozi ples in druge telesne metode, v gledališki šoli pa raziskujem načine, kako se pristno izraziti. Včasih pa le brezdelno sedim v naravi in opazujem lepoto življenja.

Sodelovala sem z Zvezo Sonček – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije, kjer sem pred leti opravljala pripravništvo s področja socialnega varstva, kasneje pa se kot spremljevalka in kot vodja taborov udeleževala počitniških taborov za osebe z invalidnostjo, z drugimi drugače ranljivimi skupinami ljudi pa sem se srečavala pri strokovnem delu v Zavodu MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) ter na Centru za socialno delo Slovenska Bistrica. Kot prostovoljka sodelujem z Zavodom Franko Maribor, kjer se vključujem v programe, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju.

×

Make an appointment and we’ll contact you.