Brigita Korpar

Brigita Korpar

psihoterapevtka psihoanalitične psihoterapije (ECPP)

"V odnos s človekom vstopam z odgovornostjo in pripravljenostjo spremljati človeka in mu stati ob strani na poti spoznavanja samega sebe. Globoko se zavedam, da je to s čimer psihoterapija deluje, izkušnja pristnega človeškega odnosa, ki lahko deluje tudi kot korektivna izkušnja."
  • ČUTEČA.
  • ZANESLJIVA.
  • TOPLA.

PODROČJA DELA

Moje terapevtsko delo temelji na spoznanjih in metodah psihoanalitične psihoterapije in psihoanalize ter razvojno-analitične psihoterapije. V svoje delo vnašam spoznanja in izkušnje pridobljene na številnih dodatnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Izvajam individualno psihoanalitično psihoterapijo z odraslimi in mladostniki. Supervizijo opravljam pri doc. dr. Emil Benediku, kliničnem psihologu in psihoanalitičnem psihoterapevtu.

Pri svojem delu se med drugim srečujem s problematiko:

Psihoterapija je poleg odpravljanja trenutnih ali dogotrajnih stisk in težav namenjena tudi izboljšanju splošne kakovosti življenja preko spoznavanja samega sebe in svojega čutenja in doživljanja ter osvobajanja spon. Tako lahko svoje življenje za-živimo v vsej pestrosti in odtenkih, ki nam jih prinaša, svobodno in radostno in se lažje spoprijemamo z morebitnimi težavami.

O MENI OSEBNO

Že zgodaj na svoji življenjski poti sem začutila zanimanje za človeško duševnost, medosebne odnose, razmerja med posameznikom in družbo ter umetnost. Vsa ta področja ostajajo, v tesni povezavi s teorijo in klinično prakso psihoanalize, v srčiki mojega zanimanja vse do danes. Z veseljem sem poklicno delala z otroki in mladostniki z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. V meni pa je vseskozi ostajalo živo zanimanje za psihoanalizo, ki se mi je vzbudilo že v gimnazijskih letih in okrepilo med študijem pedagogike in sociologije kulture, ko sem se najprej seznanila s teoretsko psihoanalizo in kasneje klinično prakso psihoanalize. Z družino smo več let bivali v tujini, kjer je dozorela moja odločitev, da stopim na novo poklicno pot. Tako sem po vrnitvi pričela s študijem psihoterapije in kasneje še s specialističnim študijem psihoanalize v okviru Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju in v Ljubljani. Šest let, vse od ustanovitve naprej, sem sodelovala pri delu Psihoterapevtske ambulante Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in jo nekaj let tudi vodila.

Sem članica ECPP (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies) in EZPPS (Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov-Slovenija). Pri svojem delu sem zavezana Etičnem kodeksu Evropske zveze za psihoterapijo.

REFERENCE

1. Zgodovina sanj. Korpar, Brigita. Ljubljana: Kairos – slovenska revija za psihoterapijo 6/3-4, 2012.

2. Psihoanaliza pod Slovenci - začetki. Korpar, Brigita. Ljubljana: Kairos – slovenska revija za psihoterapijo 7/1-2, 2013.

3. Sándor Ferenczi - iskrenost in svoboda v psihoanalizi: Korpar, Brigita. Ljubljana: Kairos – slovenska revija za psihoterapijo 7/3-4, 2013.

4. Važno je tisto kar zdrži čas. Korpar, Brigita, Lunaček, Matjaž. Ljubljana: Kairos – slovenska revija za psihoterapijo 8/1-2, 2014.

5. Ključno je samospraševanje ali sem dovolj spoštljiv. Korpar, Brigita, Možina, Miran, Lunaček, Matjaž. Ljubljana: Kairos – slovenska revija za psihoterapijo 9/1-2, 2015.

×

Make an appointment and we’ll contact you.