Sara Tepeš

Sara Tepeš

vodja programa učne pomoči in psihologinja, mag. psih.

"Ko sem z učencem v delovno-učnem odnosu, ne delam ničesar namesto njega. Niti ne pomagam, ne da bi me prosil. Dam mu vedeti, kako pomembno je, da poskusi sam in da sem tukaj, če me bo potreboval. Vedno znova sem presenečena, koliko zmorejo sami, ko jim dam dovolj časa in jih ne prestrašim pred napakami."
  • VESTNA.
  • ISKRIVA.
  • SKRBNA.

PODROČJA DELA

Ukvarjam se z učno pomočjo učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami in tudi dodatnim delom z nadarjenimi učenci, ki jih običajno pripravljam na razna tekmovanja.

Pri svojem delu opažam, da so vzroki za učne težave lahko zelo kompleksni in prepleteni. Pogosto v ozadju niso samo zmanjšane miselne zmožnosti, ampak tudi čustvene težave in nizka samopodoba. Delo dodatno oteži dejstvo, da vsakršna otroška glavica dojema svet na svoj način, o njem razmišlja in tako tudi potrebuje lasten način učenja. Sama se trudim prepoznati učne težave in razumeti otrokov učni stil dovolj dobro, da lahko razvijem njemu lasten individualni program dela. Pri svojem delu črpam znanja in tehnike s področja psihologije, transakcijske analize in kognitivno-vedenjske terapije.

Svojo specializiranost sem večinoma usmerila v reševanje sledečih vrst učnih težav:

Moje delo običajno poteka individualno z otrokom in v obliki raziskovalnih pogovorov s starši. Pri svojem delu po potrebi sodelujem tudi z zunanjimi institucijami in strokovnim timom Zavoda Pamina.

Sem članica Društva psihologov Slovenije in sem tako zavezana Kodeksu poklicne etike psihologov. Dokončala sem magistrski študij Psihologije na Univerzi v Mariboru. Trenutno obiskujem specialistični študij psihoanalitične psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Poleg tega se udeležujem tudi izobraževanja iz Transakcijske analize in sem v procesu opravljanja pripravništva psihologa v zdravstveni dejavnosti.

O MENI OSEBNO

Odraščala sem znotraj ljubeče štiričlanske družine z mlajšim bratom. Že med odraščanjem sem veliko razmišljala o tem, kako razmišljajo in čutijo drugi. Skozi vlogo starejše sestre sem ponotranjila odgovornost in skrb za druge ter se tudi prvič srečala z učenjem drugih. V osnovni in srednji šoli sem tako pri učenju (najpogosteje matematike ali fizike) pomagala bratu ali sošolcem. Tako sem že zelo zgodaj spoznala, da svet razumemo in o njem razmišljamo na povsem svojstven način. Kljub temu sem bila zelo izvirna pri iskanju različnih razlag in učnih strategij za druge.

Med srednjo šolo in študijem sem tako redno nudila inštrukcije različnih predmetov tako za učence z učnimi težavami kot tudi za nadarjene učence. Ravno tako sem sodelovala s številnimi organizacijami, kot so šole, dnevno varstveni centri, Center za sluh in govor, kjer sem nudila dodatno učno pomoč.

Na podlagi svojih izkušenj in pridobljenega znanja na področju psihologije se je rodila ideja o razvoju lastnega programa učne pomoči, ki ga izvajam v okviru Zavoda Pamina.

Moja zgodba z Zavodom Pamina se je pričela v zadnjem letniku študija psihologije v obliki prakse. Skoraj leto dni sem obiskovala psihoterapevtsko skupino kot opazovalka. Izkušnja me je takrat, ne da bi se tega zavedala, postopoma spreminjala. Hkrati pa sem postajala vse bolj prepričana, da se tudi sama želim ukvarjati s psihoterapijo. Po koncu mojega opazovanja psihoterapevtske skupine so v zavodu iskali vodjo tajništva. Prijavila sem se in bila izbrana ter od takrat v zavodu opravljam vse več nalog, s pomočjo katerih rastem in se učim. Hvaležna sem pomoči sodelavcev z več izkušnjami in da sem lahko prisotna tudi na intervizijah. Tako se tudi sama skupaj s študijem postopoma pripravljam na delo psihoterapevtke.

V prihodnosti želim svoje trenutno delo z otroki dopolnjevati z znanjem psihoterapije. Ker smo vsi bili nekoč otroci, spoznavam, da mi ravno delo z njimi pomaga razumeti svet in delovanje odraslih, zato želim svoja spoznanja v bodoče uporabiti tudi pri delu s starejšimi pacienti.

INSTITUCIJE, S KATERIMI SEM SODELOVALA

1. Pika. Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor

2. Center za sluh in govor Maribor

3. Odnos, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur

4. Varstveno delovni center Šentjur.


REFERENCE

1. Velik strah pred matematiko: Matematična anksioznost. Novice psihoterapevtske ambulante Pamina. Tepeš, S. (2020).

×

Make an appointment and we’ll contact you.