Psihoterapija je, zelo preprosto povedano, zdravljenje s pogovorom (ang. Talking Cure).

Psihoterapija je proces, ki omogoča, da na vsakem srečanju globje spoznavamo svoj notranji svet in si ustvarimo udoben in prijeten notranji “dom”. Psihoterapevtski proces poteka znotraj stalnega in varnega terapevtskega odnosa, ki je najpomembnejši za zdravljenje.

Delo v odnosu med psihoterapevtom in pacientom poteka kot sopotje, kjer je naloga terapevta, da je zares s pacientom ob poslušanju njegovih pripovedih svojega doživljanja, razmišljanja in čutenja. Po pomoč k terapevtu se obrnemo po navadi, ko se sami ne zmoremo več soočati oz. učinkovito razreševati lastnih težav. Psihoterapija je namenjena vsem, ki želijo zmanjšati posledice neželenih vzorcev vedenja in čustvovanja, potrebujejo pomoč pri prebolevanju izgube, si želijo osebnostno rasti in bolj kakovostno živeti.

 

 

Če psihoterapevt in pacient uspeta zgraditi v odnosu sprejemanje, varnost in zaupanje, je to dober temelj za delo na duševnih stiskah kot so:

 • anksioznost (tesnoba),
 • panična motnja,
 • depresivnost,
 • fobične motnje,
 • obsesivne motnje,
 • psihosomatske motnje,
 • težave s samopodobo itd.

Pogosto so naštete motnje le sestavni del temeljnih težav nerazrešenih razvojnih faz v življenju.
Eno srečanje traja 45 minut.

Namenjena je družinskim članom, ki si želijo trenutna ali dolgotrajnejša nesoglasja, konflikte in druge oblike trpljenja spremeniti ter izboljšati vezi med člani v družini.
Pogoj za vključitev v družinsko psihoterapijo je, da se vsi člani strinjajo s prihodom na skupna srečanja s terapevtom. Zaželjeno je, da se srečanja udeležujejo vedno vsi člani.
Delo terapevta ne zajema le ena metoda, ampak črpa znanje iz večih področij. Verjamemo namreč, da se mora terapija prilagajati glede na problem, s katerim se družina sooča. Zato naši terapevti kombinirajo znanja za delo z družino iz področja psihoanalitične psihoterapije, transakcije analize, vedenjsko-kognitive terapije, suportivnih pristopov in svetovanja.

Eno srečanje traja 50 minut.

Več o tej vrsti psihoterapije najdete pod zavihkom Psihoterapija za otroke in mladostnike.

Je delo na predelavi in odpravljanju težav v vseh tipih partnerskih odnosov.Najpogostejše težave v partnerskem odnosu, zaradi katerih partnerji pridejo v krizo, so:

 • konflikt in neuspešno reševanje le tega,
 • nezvestoba,
 • predstave o partnerski ljubezni in
 • spolnost.

V partnersko terapijo se lahko vključijo pari, ki so v fazi krize odnosa, so v postopku ločitve ali so celo na začetku skupne partnerske poti in bi želeli graditi v procesu terapije na odnosu.

Eno srečanje traja 50 minut.

Je oblika psihoterapevtskega dela namenjena ljudem, ki želijo v interakcijah z drugimi člani v skupini in terapevtom predelati vzorce vedenja, ki jih ponavljajo v odnosu z ljudmi iz svojega življenja. Predvsem je skupinska psihoterapija primerna za ljudi, ki trpijo zaradi slabe samopodobe in ki se ne zmorejo primerno osamosvojiti. V Psihoterapevtski ambulanti delujejo tri različne skupine po principih transakcijske analize in psihoanalitične psihoterapije:

Intenzivna ali tedenska psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje vsak torek in posamezno srečanje traja dve polni uri. Je polzaprta kar pomeni, da se ob sprostitvi mest lahko priključijo novi člani. Skupino vodita psihoterapevt in psihoterapevtka.

Srednje intenzivna ali dvotedenska psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje vsako drugo sredo in posamezno srečanje traja dve šolski uri. Je polzaprta, kar pomeni, da se ob sprostitvi mest lahko priključijo novi člani. Skupino vodita psihoterapevtki.

Mesečna psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje enkrat mesečno in posamezno srečanje traja 6 ur. Skupina je zaprta in novih članov ne sprejema. Skupino vodita psihoterapevt in psihoterapevtka.

V katerokoli psihoterapevtsko skupino se je možno vključiti tudi, če obiskujete individualno terapijo. Zaželjena je izkušnja individualnega psihoterapevtskega procesa, ni pa pogoj za vključitev.

Pred vstopom v katero od teh treh skupin, je potrebno predhodno opraviti individualen razgovor s terapevtom, ki določeno skupino vodi.

Vsak član se ob vstopu v psihoterapevtsko skupino zaveže k dogovorom, ki veljajo v vseh terapevtskih skupinah.

Za zanimanje nam pišite, da skupaj z vami preverimo razpoložljiva mesta in ustreznost skupine.

×

Make an appointment and we’ll contact you.