Psihoterapija je, zelo preprosto povedano, zdravljenje s pogovorom (ang. Talking Cure).

Psihoterapija je proces, ki omogoča, da na vsakem srečanju globje spoznavamo svoj notranji svet in si ustvarimo udoben in prijeten notranji “dom”. Psihoterapevtski proces poteka znotraj stalnega in varnega terapevtskega odnosa, ki je najpomembnejši za zdravljenje.

Delo v odnosu med psihoterapevtom in pacientom poteka kot sopotje, kjer je naloga terapevta, da je zares s pacientom ob poslušanju njegovih pripovedih svojega doživljanja, razmišljanja in čutenja. Po pomoč k terapevtu se obrnemo po navadi, ko se sami ne zmoremo več soočati oz. učinkovito razreševati lastnih težav. Psihoterapija je namenjena vsem, ki želijo zmanjšati posledice neželenih vzorcev vedenja in čustvovanja, potrebujejo pomoč pri prebolevanju izgube, si želijo osebnostno rasti in bolj kakovostno živeti.

Če psihoterapevt in pacient uspeta zgraditi v odnosu sprejemanje, varnost in zaupanje, je to dober temelj za delo na duševnih stiskah kot so:

 • anksioznost (tesnoba),
 • panična motnja,
 • depresivnost,
 • fobične motnje,
 • obsesivne motnje,
 • psihosomatske motnje,
 • težave s samopodobo itd.

Pogosto so naštete motnje le sestavni del temeljnih težav nerazrešenih razvojnih faz v življenju.
Eno srečanje traja 50 minut.

Namenjena je družinskim članom, ki si želijo trenutna ali dolgotrajnejša nesoglasja, konflikte in druge oblike trpljenja spremeniti ter izboljšati vezi med člani v družini.
Pogoj za vključitev v družinsko psihoterapijo je, da se vsi člani strinjajo s prihodom na skupna srečanja s terapevtom. Zaželjeno je, da se srečanja udeležujejo vedno vsi člani.
Delo terapevta ne zajema le ena metoda, ampak črpa znanje iz večih področij. Verjamemo namreč, da se mora terapija prilagajati glede na problem, s katerim se družina sooča. Zato naši terapevti kombinirajo znanja za delo z družino iz področja psihoanalitične psihoterapije, transakcije analize, vedenjsko-kognitive terapije, suportivnih pristopov in svetovanja.

 

Eno srečanje traja od 50 minut do 90 minut.

Več o tej vrsti psihoterapije najdete pod zavihkom Psihoterapija za otroke in mladostnike.

Je delo na predelavi in odpravljanju težav v vseh tipih partnerskih odnosov.Najpogostejše težave v partnerskem odnosu, zaradi katerih partnerji pridejo v krizo, so:

 • konflikt in neuspešno reševanje le tega,
 • nezvestoba,
 • predstave o partnerski ljubezni in
 • spolnost.

V partnersko terapijo se lahko vključijo pari, ki so v fazi krize odnosa, so v postopku ločitve ali so celo na začetku skupne partnerske poti in bi želeli graditi v procesu terapije na odnosu.

Eno srečanje traja 50 minut.

Je oblika psihoterapevtskega dela namenjena ljudem, ki želijo v interakcijah z drugimi člani v skupini in terapevtom predelati vzorce vedenja, ki jih ponavljajo v odnosu z ljudmi iz svojega življenja. Predvsem je skupinska psihoterapija primerna za ljudi, ki trpijo zaradi slabe samopodobe in ki se ne zmorejo primerno osamosvojiti. V Psihoterapevtski ambulanti delujejo tri različne skupine po principih transakcijske analize in psihoanalitične psihoterapije:

Intenzivna ali tedenska psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje vsak torek in posamezno srečanje traja dve polni uri. Je polzaprta kar pomeni, da se ob sprostitvi mest lahko priključijo novi člani. Skupino vodita psihoterapevt in psihoterapevtka.

Srednje intenzivna ali dvotedenska psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje vsako drugo sredo in posamezno srečanje traja dve šolski uri. Je polzaprta, kar pomeni, da se ob sprostitvi mest lahko priključijo novi člani. Skupino vodita psihoterapevtki.

Mesečna psihoterapevtska skupina
Skupina se srečuje enkrat mesečno in posamezno srečanje traja 6 ur. Skupina je zaprta in novih članov ne sprejema. Skupino vodita psihoterapevt in psihoterapevtka.

V katerokoli psihoterapevtsko skupino se je možno vključiti tudi, če obiskujete individualno terapijo. Zaželjena je izkušnja individualnega psihoterapevtskega procesa, ni pa pogoj za vključitev.

Pred vstopom v katero od teh treh skupin, je potrebno predhodno opraviti individualen razgovor s terapevtom, ki določeno skupino vodi.

Vsak član se ob vstopu v psihoterapevtsko skupino zaveže k dogovorom, ki veljajo v vseh terapevtskih skupinah.

Za zanimanje nam pišite, da skupaj z vami preverimo razpoložljiva mesta in ustreznost skupine.

Na vsakem srečanju se osebno posvetimo vsakemu otroku ali mladostniku posebej ter prav tako staršem otroka oz. njegovim skrbnikom.

Tako nudimo diagnostično obravnavo, psihološko svetovanje in tudi poglobljeno psihoterapevtsko delo z otrokom oz. mladostnikom.
V psihoterapevtski ambulanti Pamina deluje izkušen tim strokovnjakov (psihologi, psihoterapevti, socialni delavci itd.), ki po potrebi delujejo skupaj pri obravnavi družine.

V ambulanti za otroke in mladostnike obravnavamo naslednje težave:

 • Vzpostavitev življenjskega ritma od dojenčka naprej
  • motnje hranjenja,
  • motnje spanja,
  • navajanje na čistočo,
  • odvajanje od dude in stekleničke,
  • trma
 • Vzgoja otrok in mladostnikov
  • doslednost pri vzgojnih ravnanjih,
  • vzgoja učnih in delovnih navad,
  • motnje pozornosti in koncentracije,
  • motivacija za učenje,
  • hiperaktivnost,
  • kako graditi dobro samopodobo,
  • obvladovanje čustev
 • Avtistične motnje
 • Anoreksija in bulimija
 • Odvisnosti od televizije, računalnika, alkohola in drog
 • Psihološka ocena in mnenje otrokovega mentalnega in osebnostnega razvoja
 • Psihosomatske težave

Za dodatne informacije in naročanje otroka oz. mladostnika v obravnavo Psihoterapevtske ambulante Pamina, pokličite na 070 544 544.

Hipnoza se od spanja razlikuje po tem, da je v hipnozi pozornost usmerjena k sugestijam, da pacient sliši vse besede, zvoke v okolici, zavest je nekoliko zoožena (vendar budna), ohranjena je tudi sposobnost pomnjenja (razen če je sugerirana popolno ali delna amnezija), kritična sposobnost pa je v hipnozi precej zmanjšana (vendar še zmeraj obstaja).

 

Vsaka hipnoza je v osnovi avtohipnoza, saj se na človeka prenašajo le tiste sugestije terapevta, ki jih posameznik pri sebi sprejema. S pogostim ponavljanjem sugestij postane sugestija pravzaprav nekakšen pogojni refleks in del osebnosti posameznika.

 

Najbolj pomemben vidik in pogoj vsake hipnoze je predvsem vzpostavitev zaupanja med terapevtom in klientom. Sugestije pa morejo biti oblikovane za vsakega posameznika individualno.

 

Hipnoza se vpelje s tehnikami indukcije, sledi poglabljanje hipnotičnega stanja, nato podajanje individualnih sugestij in nato prebujanje.

 

Hipnoterapijo izvajamo, če želite:

 • opustiti kajenje,
 • vzpostaviti zdrav način življenja, shujšati, nehati se »čustveno prehranjevati,
 • podpora pri doživljanju tesnobe,
 • zvečati samospoštovanje, samoučinkovitost in samozavest,
 • zmanjšati tremo pred javnim nastopanjem,
 • se naučiti tehnik sproščanja (učenje PMR, trebušnega dihanja in vizualizacije),
 • se uspešneje spoprijemati s stresom ter uspešno reševati probleme.

V hipnotičnem stanju lahko dosežemo več nivojev globin hipnoze, od lahke, srednje do globoke hipnoze. Globoko hipnozo lahko doseže le približno 20% ljudi. Globoka hipnoza ima skoraj vedno za posledico izgubo spomina ali amnezijo. V tem stanju je mogoče tudi napraviti starostno regresijo (v otroška leta).
Če želite preveriti ali ste dovzetni za hipnozo, rešite slednji vprašalnik.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je metoda, ki se je prvotno razvila pri psihoterapiji travme (PTSD), danes pa se uspešno uporablja tudi pri drugih vrste težavah. Omogoča zdravljenje pri različne vrste simptomih in čustvenih težavah, ki so posledica travmatskih življenjskih dogodkov. V splošnem velja, da je ob hudi in ponavljajoči se čustveni stiski potrebna dolgotrajna obravnava, novejše raziskave pa kažejo, da uporaba EMDR v psihoterapiji omogoča hitrejše in učinkovitejše spremembe.

 

Tehniko je pred več kot tridesetimi leti razvila psihologinja Francis Shapiro. Ugotovila je, da lahko ob pomoči posebnih čutnih dražljajev, pomaga klientom priklicati stresne oziroma travmatske dogodke iz preteklosti, ki veliko ljudem onemogočajo normalno življenje v sedanjosti. Ugotovila je, da se njene oči med doživljanjem neprijetnih misli hitro premikajo in če je med razmišljanjem o teh dogodkih gibanje oči usmerila, se je anksioznost omilila. Izvajanje EMDR terapije zahteva posebno izobraževanje. Gre pa za popolnoma varno, hitro in učinkovito terapijo.

 

Kako poteka EMDR terapija?
EMDR temelji na naravni sposobnosti našega telesa, da predela neprijetne, boleče oziroma travmatične izkušnje, ki posamezniku onemogočajo polno življenje. Terapija poteka v 8 fazah, ki zajemajo več terapevtskih srečanj. Po tem, ko se terapevt in klient dogovorita za izvajanje EMDR terapije, terapevt klienta pozove, da se osredotoči na specifičen dogodek iz preteklosti. Klient usmeri pozornost na travmatično situacijo, na prepričanja in na telesne senzacije, ki so povezane s travmatičnim dogodkom. Medtem ko se klient osredotoča na travmatični dogodek, prične terapevt z bilateralno stimulacijo (premikanje oči levo/desno, tapkanje, zvok). Bilateralna stimulacija poteka toliko časa, dokler klient dogodka več ne doživlja kot vznemirjujočega. Ves čas poteka terapije ima klient popolno kontrolo nad dogajanjem in lahko terapevta ustavi kadarkoli, v kolikor je procesiranje travmatičnega dogodka preveč vznemirjujoče.

 

EMDR zajema dva ključna elementa:

 • »odklene« negativne spomine in čustva, ki so shranjeni v živčnem sistemu,
 • pomaga možganom, da uspešno obdelajo, reprocesirajo izkušnjo.

EMDR seansa ponavadi traja med 60-90 minut. Lahko se uporablja kot ena izmed metod v procesu globinske psihoterapije ali kot samostojna psihoterapevtska metoda. Trajanje EMDR terapije je odvisno od številnih dejavnikov, vključno z naravo in zgodovino težave, stopnjo travme in drugih okoliščin. Anamneza, ocena travme in načrt poteka terapije se navadno opravi tekom nekaj začetnih srečanj, tipičen potek zdravljenja pa zajema ponavadi od 5 do 15 srečanj.

 

Ali je zdravljenje z EMDR terapijo neprijetno?
Zdravljenje z EMDR lahko v procesu izzove intenzivna čustva in občutke, kar je povsem normalno in zaželeno, saj je namen tehnike ponovno izzvati neprijetno doživljanje ter ga ponovno procesirati. Ponovno doživljanje neprijetnih čustev in občutkov je ponavadi le prehodno, zelo hitro ga nadomesti olajšanje. Po EMDR terapiji večina posameznikov doživlja občutek olajšanja, občutek odprtosti ali celo evforije, kar je normalna reakcija. Po terapijah je priporočljivo voditi dnevnik in si zapisovati misli, sanje, kar ima lahko večji pomen ali pa tudi ne. O tem se lahko pogovorite s terapevtom.

 

Pri katere vrste težavah je EMDR terapija uspešna?

 • Spolne zlorabe,
 • anksioznost,
 • fobije,
 • panični napadi,
 • motnje hranjenja,
 • nizka samopodoba,
 • stresni dogodki v odrasli dobi (razveza, žalovanje, prometna nesreča …),
 • depresija
 • posttravmatski stresni sindrom ob agresivnih napadih, vojnah, naravnih nesrečah,
 • stres na delovnem mestu,
 • za izboljšanje športnih in umetniških dosežkov …

Demonstracijo EMDR terapije si lahko ogledate v videu.

×

Make an appointment and we’ll contact you.