Naš namen je v skladu s smernicami o razvoju raziskovanja v psihoterapiji, izobraževati psihoterapevte in psihologe o kvantitativnih in kvalitativnih pristopih v raziskovanju. Hkrati vidimo našo vlogo tudi širše, kot pomoč za druge smeri, ki bi jim znanje kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja pomagalo pri odkrivanju novih zakonitosti in spoznanj.

 

 

Izvedba kvalitetnih statističnih analiz pogosto zahteva veliko časa in izkušenj, kar pa lahko predstavlja velik izziv. Zato smo za vas pripravili tri različne statistične pakete analiz, s katerimi vam želimo pomagati pri hitrejšemu in kvalitetnejšemu zaključku študija ali dokončanju drugih nalog oz. projektov, ki zahtevajo statistične analize. Pred izdelavo zaključene celote analiz, vam priporočamo tudi uvodni razgovor.

Uvodni razgovor
Uvodni razgovor je namenjen preverjanju postavljenih raziskovalnih hipotez, raziskovalnih ciljev in povezavi le-teh s vprašalnikom. Za kvalitetno izvedene statistične analize je namreč pomembno, da se skupaj s kandidatom še enkrat pregleda celoten načrt empiričnega oz. raziskovalnega dela in da se še pred začetkom analiz razrešijo morebitne dileme in vprašanja. Velikokrat se namreč zgodi, da iz vprašanj ne moremo pridobiti ustreznih odgovorov, ki bi jih lahko povezali s hipotezo, obstajajo različni možni statistični izračuni ali pa so smiselne še dodatne analize, ki v prvotne hipoteze niso bile zajete. Skupaj s z vami tako najdemo najboljšo rešitev, določimo približen časovni okvir izdelave statističnih analiz in izberemo najprimernejši paket (osnovni, srednje zahtevni ali zahtevni paket).

Osnovni paket
Osnovni paket zajema izračun univariatnih in/ali bivariatnih statistik ter izračun opisne (deskriptivne) statistike, skupaj z interpretacijo rezultatov. Vključena je tudi izdelava osnovnih grafov v programu SPSS, prevod statističnih izrazov v tabelah v slovenščino, predlogi tabel po APA standardih, izvoz podatkov iz Excel tabele ali 1ke.

Srednje zahteven paket
Srednje zahteven paket zajema tako izračune univariatnih in/ali bivariatnih statistik, kot tudi izračune multivariatnih statistik, izračun opisne (deskriptivne) statistike, skupaj z interpretacijo rezultatov. Vključena je tudi izdelava osnovnih grafov v programu SPSS in Excel, prevod statističnih izrazov v tabelah v slovenščino, predlogi tabel po APA standardih, priprava Excel ali SPSS datotek za vnašanje podatkov, izvoz podatkov iz Excel tabele ali 1ke.

Zahteven paket
Zahtevni paket zajema izračune multivariatnih statistik, skupaj z izračunom opisne (deskriptivne) statistike in interpretacijo rezultatov. Prav tako v ta paket sodijo tudi statistične analize, ki so narejene v programih R, AMOS ali Stata. Vključena je izdelava osnovnih in zahtevnih grafov v programu SPSS ali Excel, prevod statističnih izrazov v tabelah v slovenščino, predlogi tabel po APA standardih, priprava Excel ali SPSS datotek za vnašanje podatkov, izvoz podatkov iz Excel tabele ali 1ke.

Storitev urejanja zaključnih del zajema tehnično ureditev zaključnih del: oštevilčenje strani, urejanje slogov, priprava vsebinskih in slikovnih kazal, nastavljanje robov, razmikov in pisave v skladu z navodili fakultete. Nudimo celotno tehnično urejanje zaključnih del kot tudi samo ureditev manjših popravkov.
Nudimo inštrukcije osnovnega dela s programom SPSS in inštrukcije univariatnih, bivariatnih in multivariatnih statističnih analiz v programu SPSS, inštrukcije programov Office Word, Excel in Power Point. Po vnaprejšnjem dogovoru se prilagodimo nivoju znanja inštruiranca in oblikujemo program zanj. Možne so tudi skupinske inštrukcije.Ura inštrukcije traja 45 min.

Delavnice in predavanja o statističnih analizah so namenjene vsem, ki imate težave pri osnovnem delu s programom SPSS in ki bi želeli osvojiti ali nadgraditi znanje o različnih vrstah statističnih analizah (univariatne, bivariatne, multivariatne). Na delavnicah bomo spregovorili tudi o tem, kako se čim bolj učinkovito lotiti priprave empiričnega dela in kaj so tiste pogoste napake, ki jih lahko z dobrim načrtovanjem odpravimo.

Dobro pripravljena dispozicija je ključ do kvalitetno napisane zaključne naloge. Velikokrat zaradi napačno zastavljenega načina pisanja teoretičnega dela ali izvedbe praktičnega dela nastanejo zapleti, ki podaljšajo čas pisanja zaključnega dela in se jim je možno z dobrim načrtovanjem izogniti. Zato ponujamo pomoč pri pripravi in pregledu dispozicije, kar vključuje pregled kazala, svetovanje pri izvedbi empiričnega dela in pri iskanju literature, pomoč pri sestavljanju hipotez in uporabljenih statističnih analizah.

Težave se pojavljajo tudi pri pripravi oz. izbiri vprašalnika/ankete, še posebej kadar je vprašalnik nov in je potrebno sestaviti veljavna vprašanja, s katerimi bomo preverjali hipoteze. Zelo pogosto se namreč dogaja, da vprašanja preverjajo nekaj drugega kot želimo in se šele kasneje pri izdelavi statističnih analiz pokaže, da hipotez z zastavljenimi vprašanji ne moremo preveriti ali da za predvidene statistične analize tip vprašanj ni primeren. Da bi se izognili takšnim težavam, vam nudimo pomoč pri pripravi ali izbiri primernega vprašalnika.

×

Make an appointment and we’ll contact you.