Razvoj psihoterapije kot znanosti je pomemben za psihoterapijo, saj lahko spoznanja, ki jih ugotovimo z raziskovanjem uporabimo pri delu s pacienti in tako še v večji meri izkoristimo možnosti, ki jih psihoterapija ponuja. V raziskovalno-izobraževalnem oddelku spodbujamo razvoj raziskovanja tako v psihoterapiji, kot tudi v psihologiji in drugih znanostih. Želimo slediti mednarodnim smernicam pri uporabi in združenega kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa v psihoterapiji.

 

Naslov:
Zaznave korektivnih izkušenj pacientov v psihoanalitični psihoterapiji

Nosilec/nosilci projekta:
Nuša Kovačević Tojnko

Datum začetka:
april 2015

Datum konca:
še v teku

Opis:
Raziskava je bila del mednarodnega projekta (Kanada, Toronto, SFU Dunaj, SFU Ljubljana itd.) in v ospredju so bile korektivne izkušnje v različnih psihoterapevtskih modalitetah (aplicirane s strani študentov pod supervizijo). Glavna raziskovalna vprašanja v tem projektu sta kaj v procesu psihoterapije deluje korektivno in kako je process psihoterapije korektiven za pacienta. Slednja kvalitativna raziskava še vedno poteka v okviru SFU Ljubljana in SFU Dunaj ter se osredotoča na zaznave korektivnih izkušenj pacientov in sprememb v individualni psihoanalitični psihoterapiji. Vzorec je konvencionalno izbran in pacienti, vključeni v raziskavo, so še vedno del psihoterapevtskega procesa (najmanj eno leto) ali pa so ga že zaključili. Proces psihoterapije izvajajo psihoanalitični psihoterapevti z najmanj petimi leti izkušenj. Analiza podatkov poteka na podlagi metodologije utemeljene teorije.

×

Make an appointment and we’ll contact you.