Učni proces v naši Psihoterapevtski ambulanti Pamina za študente poteka v dveh oblikah: kot psihosocialna praksa ali psihoterapevtska praksa.

Psihosocialna praksa

Je namenjena študentom psihoterapije, psihologije in drugih sorodnih ved, ter tudi strokovnjakom, ki že opravljajo psihoterapevtsko delo in si želijo pridobiti dodatna znanja.

Študentom psihoterapije, ki se vključijo v psihosocialno prakso omogočamo:

 • možnosti opazovanja psihoterapevtskih skupin v živo*,
 • vključitev v so-organizacijo in izvedbo projektov,
 • sodelovanje v znanstveno-raziskovalnih timih Pamine,
 • udeležbo v aktivnostih zavoda (predavanja itd.),
 • možnost dostopanja do interne baze podatkov Pamine, za namene lastnega znanstvenega-raziskovanja (za zaključna dela),

 • prisostvovanje pri urejanju literature in e-gradiv ter pri urejanju interne baze podatkov pacientov,
 • dostopanje do knjižnice Pamine in internih e-gradiv.

*Študenti psihoterapije morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje, če se odločijo vključiti v opazovanje psihoterapevtskih skupin:

 • imajo opravljen najmanj prvi letnik specialističnega študija ter vsaj 50 ur osebne izkušnje,
 • so redno vključeni v individualni psihoterapevtski proces pri učnem terapevtu,
 • so se pripravljeni zavezati k pravilom skupine (slednji se nahajajo v zavihku “skupinska psihoterapija”),
 • so pripravljeni na opazovanje skupine najmanj pol leta oz. največ eno leto,
 • so uspešno opravili individualen pogovor s psihoterapevtom, ki bo njihov mentor v izbrani psihoterapevtski skupini,
 • so poslali v tajništvo izpolnjeno vlogo ter etični kodeks Pamine.

Študentom psihologije ter študentom drugih sorodnih smeri, ki se vključijo v psihosocialno prakso pa omogočamo:

 • vključitev v so-organizacijo in izvedbo projektov,
 • sodelovanje v znanstveno-raziskovalnih timih Pamine,
 • udeležbo v aktivnostih zavoda (predavanja itd.),
 • možnost dostopanja do interne baze podatkov Pamine, za namene lastnega znanstvenega-raziskovanja (za zaključna dela),
 • prisostvovanje pri urejanju literature in e-gradiv ter pri urejanju interne baze podatkov pacientov,
 • dostopanje do knjižnice Pamine in internih e-gradiv.


Psihoterapevtska praksa

Je namenjena študentom, ki pričenjajo delati s prvimi pacienti pod supervizorstvom. Do sedaj ima Psihoterapevtska ambulanta Pamina sklenjeno pogodbo s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (Psihoterapevtska ambulanta SFU Ljubljana) in tako lahko študentje opravijo svojih prvih 100 ur dela s pacienti prav v Psihoterapevtski ambulanti Pamina Maribor.
Pogoje za pričetek psihoterapevtske prakse določa fakulteta, v katero je študent vključen.
Dodatni pogoji Psihoterapevtske ambulante Pamina za študente, ki pričenjajo s psihoterapevtskim delom pa so:

 • da študent istočasno ni vključen v lastno psihoterapijo pri katerem od terapevtov Psihoterapevtske ambulante Pamina,
 • da se študent zaveže k rednemu prihajanju mesečnih intervizij Pamine,
 • da je študent v tajništvo Pamine oddal izpolnjeno vlogo, z vsemi dokazili ter podpisal etični kodeks Pamine,
 • da je uspešno opravil razgovor z direktorico in strokovnim vodjem Pamine.

Zaželjena je redna udeležba na predavanjih, delavnicah, seminarjih in strokovnih ekskurzijah Pamine ter pripravljenost za pisanje strokovnih ter znanstvenih prispevkov in medijskih objav. Prav tako pa je zaželjena še vključitev v opazovanje psihoterapevtske skupine, če študent te izkušnje še ni imel.

V primeru, da študent izpolnjuje vse pogoje, pridobi v Pamini status “Specializant na psihoterapevtski praksi”.

Z drugimi ugodnostmi, ki jih Pamina nudi študentom na psihoterapevtski praksi, se študent seznani na uvodnem razgovoru z direktorico Pamine.

Tim Pamine si prizadeva, da je prehod za študente od knjig k praksi čim lažji, s podporo izkušenejših psihoterapevtov. Pomagamo pri prvih začetkih, pri izbiri ustreznega načina lastne promocije, pri učenju moralne ter etične drže in pridobivanju konkretnih usmeritev za uspešno delo s pacienti.

×

Make an appointment and we’ll contact you.